• српски
  • грчки
  • енглески
  • немачки
  • бугарски

Mapa

Amaryllis Studios udaljeni su od :

 • centra Asprovalte 5 minuta
 • mora 1 minut

Asprovalta je udaljena od:

 • Soluna 80 kilometara
 • aerodroma Makedonija u Solunu 90 kilometara
 • luke u Kavali 70 kilometara
 • aerodroma u Kavali 80 kilometara