• српски
    • грчки
    • енглески
    • немачки
    • бугарски

СОБЕ

Двокреветна соба – Са погледом на море

Двокреветна соба – поглед на врт

Трокреветна соба – Поглед на море

 

Трокреветна соба – Са погледом на двориште

Трокреветна соба – Поглед на врт

Четворокреветна соба